WACHTWOORD VERGETEN?

*

De veiligheid van de te vervoeren lading is een belangrijk speerpunt binnen V.V.T. Europa. Onze organisatie heeft op vele manieren geïnvesteerd in mensen, middelen en diensten om een zo hoog mogelijke garantie af te kunnen geven met betrekking tot de veiligheid van transporten voor onze klanten. De statistieken ten aanzien van veiligheid bewijzen het gelijk. V.V.T. Europa staat voor haar dienstverlening.

V.V.T. Europa vervoert High Value en Vulnerable Cargo. Wij hebben daar een breed aanbod aan middelen en procedures voor. Standaardprocedures met betrekking tot truck- en ladingbeveiliging zijn voor ons van groot belang. Uiteraard hanteert iedere klant zijn eigen beveiligingsprocedures en daar passen wij ons graag op aan.

member of Tapa EMEASinds 2012 zijn wij TAPA Emea-gecertificeerd op basis van TSR-klasse 1. De vereniging Transported Asset Protection Association (TAPA) is een uniek forum dat wereldwijd producenten, logistiek dienstverleners, vervoerders, politie, justitie en andere belanghebbenden verenigt met het gemeenschappelijke doel de verliezen in de logistieke keten te beperken (bron: www.tapaemea.com).

SGS voert jaarlijks audits uit op onze beveiliging en procedures. In 2010 zijn wij gecertificeerd door PACT GMBH voor het vervoer van hightech. Ook door PACT worden wij jaarlijks geaudit (zie www.kn-portal.com).

V.V.T. Europa hanteert een strikte aannameprocedure, inclusief een veiligheidsonderzoek voor al het personeel. Daarnaast worden alle medewerkers jaarlijks extern getraind op het gebied van International Security.

Goederen welke in containers zitten zijn in veel gevallen reeds verhandeld en dienen zo snel en betrouwbaar mogelijk op de plaats van bestemming te komen.

V.V.T Europa verzorgt voor haar klanten het transport van containers van en naar zeehavens in geheel Europa. Door het uitgebreide netwerk van V.V.T Europa is zij in staat grote hoeveelheden containers in korte tijd op plaats van bestemming te krijgen. Bij dit transport adviseren wij onze klanten om gebruik te maken van de vele inland terminals met weg, water en spoor aansluiting om de containers op deze manier op one-way basis op de plaats van bestemming te krijgen, dit om kosten en lege kilometers te besparen. Hiernaast is V.V.T. Europa altijd op zoek naar klanten die import en export kunnen en willen combineren.

Het logistieke proces is complex en veelomvattend. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Dat kan via onze website of bel +31 (0) 418 644 660.

VV.T. Europa beschikt over de mogelijkheid reefer-containers te vervoeren. Het vervoer wordt door deskundig personeel geleid en het vindt plaats met eigen genset-chassis, waarbij de droog-, koel- en vriescapaciteit precies is afgestemd op de vraag. Hierdoor vindt het vervoer van temperatuur gevoelige producten zoals vlees, groenten, fruit en farmaceutische producten op de best mogelijke wijze plaats. V.V.T Europa bezorgt en verzorgt uw kostbare lading in optimale conditie bij uw klant.

Het logistieke proces is complex en veelomvattend. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Dat kan via de website of bel +31 (0) 418 644 660.

Intermodaal transport wordt steeds belangrijker in de Supply chain. Congesties op wegen, hoge dieselprijzen, tolheffingen, besparing op de lege km, vraag naar milieuvriendelijk transport, toenemende globalisering en liberalisering van het Europese spoorwegennet zijn hier enkele belangrijke redenen voor. De modal shift is in volle gang en zal alleen maar verder toenemen.

VVT Europa heeft een uitgebreid intermodaal netwerk en kan uw goederen naar praktisch alle bestemmingen binnen Europa en de GOS landen vervoeren.

Heeft u een bestemming voor uw goederen en u weet niet zeker of deze bestemming intermodaal te bereiken is,aarzel dan niet en neem contact met ons op wij helpen u graag.

V.V.T. Europa heeft ruime ervaring met vele vormen van transport, opslag en andere takken van transport. Inmiddels heeft V.V.T. Europa een groot aantal klanten ondersteund bij het inrichten van het totale vervoer voor grote projecten. Door ervaring met projectladingen is V.V.T. Europa een uitstekende partner om advies te geven, keuzes te maken en de uiteindelijke inrichting en afwikkeling te bepalen van een breed aanbod aan projecten zoals:

  • verhuizen van complete fabrieksinventarissen
  • verhuizen van groot materieel
  • planmatig inrichten van continue vervoersprocessen
  • New Product launches en Ramp ups, ofwel een nieuw te lanceren productlogistiek ondersteunen om een snelle en effectieve productlancering te waarborgen.

V.V.T. Europa realiseert zich dat veilig vervoer van uw eigendommen of producten van groot belang is. Daarom zorgen wij voor persoonlijke begeleiding van begin tot eind. Wij zorgen ervoor dat u tijdens het proces altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Enkele projectvoorbeelden:

  • V.V.T. Europa vervoerde in opdracht machines geladen in trailers van Tilburg naar onze loods in Waardenburg. Daar werden de machines schoongemaakt door ze te stralen met (droog)ijs. Aan het schoonmaken waren strenge restricties verbonden: de machines mochten niet nat worden en alle voedselresten dienden volledig verwijderd te worden. De machines werden waterdicht verpakt en aansluitend in zeewaardige containers geladen. V.V.T. Europa vervoerde de containers naar de haven en zette ze op transport naar Australië, de eindbestemming.
  • V.V.T. Europa leverde 300 containers agrarische producten aan vier verschillende landen - Italië, Frankrijk, Hongarije en Roemenië - met een frequentie van ruim 10 containers per dag in drie weken tijd.
  • V.V.T. Europa leverde 90 containers vanuit Hamburg naar Nederland binnen drie dagen. 24 uur per dag werd er om het uur een container met hightech-producten geleverd bij de eindklant.
  • V.V.T. Europa zorgde voor de opslag van een complete ziekenhuiskeuken. Daarna werd deze geladen en op transport gezet naar Afrika.
  • V.V.T. Europa ondersteunde een marktleider op het gebied van MP3-spelers en mobiele telefoons. Zo konden de nieuwste producten, na ontvangst in diverse Europese zeehavens, tijdig Pan-Europees worden gedistribueerd.

De basis voor een succesvolle transportketen is efficiency. Door jarenlange praktische ervaring binnen de logistieke sector en uitgebreide technisch kennis weet V.V.T. Europa als geen ander wat er voor nodig is om tot een sluitende logistieke cyclus te komen. V.V.T Europa adviseert hierdoor ook verladers en transporteurs bij het optimaliseren van vervoersstromen van en naar de organisatie.

De start van een optimalisatie slag begint bij het vaststellen van een concrete doelstelling waarna een grondige analyse plaats vindt van de huidige situatie. Deze huidige situatie heeft betrekking op processen binnen alle mogelijke modaliteiten als weg, water, lucht en spoor. Op basis van deze analyse verzorgt V.V.T. Europa een aantal verbeter concepten waar efficiency, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid de nadruk krijgen.

De uiteindelijk invulling van een logistiek proces kan uiteraard door V.V.T Europa, als logistiek dienstverlener, volledig en compleet worden ingericht. Het doel hierbij is om de klant volledig te ontzorgen qua logistiek om de organisatie zich volledig te kunnen laten richten op de eigen core-business.

TOP